Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz”

Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie powierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

 

 

 

logo UE FE RP Promuje łódzkie

W dniu 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

 

 

belka oze

W dniu 23.10.2018 r. obyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Inowłódz, którzy brali udział w projekcie, Wójt Gminy Inowłódz, Kierownik Referatu Inwestycji oraz Wykonawca usługi Pan Lech Szafran reprezentujący firmę 3energy.

 

 

W dniu 18 października 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego opublikował  listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Projekt Gminy Inowłódz  pn. „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz” otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 3 045 288,65 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 4 408 975,02 zł.

 

 

 

belka

W dniu 28 września 2018 r. zakończona została realizacja zadania pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”.  Inwestycja współfinansowana została ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

DSC 0032W dniu 23.04.2018 r. pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez wicemarszałka Artura Bagieńskiego i Gminą Inowłódz reprezentowaną przez Wójta Gminy  Bogdana Kąckiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i  Inowłódz gm. Inowłódz”

LOGOTYPY KOL EFRR pl

W dniu 21.11.2017r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz.  Inwestycja współfinansowana będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

 

Gmina Inowłódz jako Partner Projektu wraz z Liderem Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz Partnerami: Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczycą i Powiatem Tomaszowskim pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

LOGOTYPY KOL EFRR pl

DSC 0243

 

W dniu 15.02.2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. około 7 km na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz. 

 

 

 

szkol rozl 7Zakończono prace termomodernizacyjne na budynkach szkolnych w Inowłodzu.  Docieplono styropianem wszystkie ściany elewacyjne wraz ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi. Elewacje szkoły wykończono cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w dwóch odcieniach szarości. Cokół budynku wykończono cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym również w odcieniu szarości. Aby nadać uroku elewacji, na fragmentach ścian wykonano imitację drewna z płytek ceramicznych. Wymieniono w niezbędnym zakresie obróbki blacharskie oraz odwodnienie dachu tj. rynny i rury spustowe. Odświeżono wszystkie stalowe elementy elewacji takie jak kraty, barierki, drabiny. Wokół budynku wykonano opaskę z kostki betonowej. Docieplono również wszystkie ostatnie przegrody poziome nad ogrzewanymi pomieszczeniami czyli dach hali sportowej (styropapą), stropodach budynku gimnazjum (granulatem z wełny mineralnej) oraz strop pod strychem budynku szkoły podstawowej (styropianem).