192382097 2142526892554023 1125956692342065788 n

W miniony piątek tj. 21.05.2021 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Inowłódz”. Według kosztorysów inwestorskich całkowita wartość zadania wynosi 3.880.481,79 zł. Staramy się o dofinansowanie w wysokości 85% kwoty netto co daje 2.936.079,40 mln zł.
 
 
 
 
 
 
 
 

Obraz1

W dniu 15.11.2020 r. zakończono realizację projektu pn.: „Sielsko-Anielsko w Księżej Tamie w Inowłodzu”. Inwestycja została wykonana w ramach zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.475,00 zł, w tym dofinansowanie wysokości 10.000,0 zł.

 

 

 

 

W dniu 11.09.2020 rflaga pl. Gmina Inowłódz podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:  „Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr ewid.: 42/48, 42/261, 34/18, 38”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Spała (ul. Podleśna, ul. Hubala mjr). Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 407 mb.

 

 

 

20200115 102313W dniu 09.12.2019 r. zakończono realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu w Zakościelu i Królowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została wykonana
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

 

 

 

W dniu 06.08.2019 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn.: „Budowa obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu w Zakościelu i Królowej Woli” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W ramach zadania planowana jest budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w miejscowości Królowa Wola i Zakościele.

Całkowita kwota zadania zgonie z umową wynosi 199 806,00 zł w tym dofinansowanie
w kwocie 99 900,00 zł.

20190930 10445216 maja 2019 r. podpisaliśmy umowę na Panem Andrzejem Leksińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „OGRÓD TWOICH MARZEŃ” Leksiński Andrzej z siedzibą w miejscowości Inowłódz, ul. Idziego 13, 97-215 Inowłódz na zadanie inwestycyjne pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale na kwotę 2.626.050,00 zł. Planowany termin realizacji ustalono na 31 października 2019 r.

 

 

 

 

20190828 094347

10 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na Panem Radosławem Łaskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łaski Radosław z siedzibą w miejscowości Luboszewy 521, 97-217 Lubochnia na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spała na kwotę 1.002.450,00 zł. Planowany termin realizacji ustalono na 29 listopada 2019 r. Na zadanie Gmina podpisała 10 października 2018 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji do kwoty 500.000,00 zł. Aktualnie trwają prace wykończeniowe.

 

 

 

wfos

 

 

 

 

belka

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu była budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).

 

 

Wykonawca: „MAR-M-BRUK” Mariusz Mochola, Brzustów
Wartość prac: 40.000,00 zł
Termin prac: 13.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Wykonawca: „DROMED” Rospędek, Więckowski, Opoczno
Wartość prac: 576.936,20 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 15.06.2018 r.