20200115 102313W dniu 09.12.2019 r. zakończono realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu w Zakościelu i Królowej Woli” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja została wykonana
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

 

 

 

W dniu 06.08.2019 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn.: „Budowa obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu w Zakościelu i Królowej Woli” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W ramach zadania planowana jest budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w miejscowości Królowa Wola i Zakościele.

Całkowita kwota zadania zgonie z umową wynosi 199 806,00 zł w tym dofinansowanie
w kwocie 99 900,00 zł.

20190930 10445216 maja 2019 r. podpisaliśmy umowę na Panem Andrzejem Leksińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „OGRÓD TWOICH MARZEŃ” Leksiński Andrzej z siedzibą w miejscowości Inowłódz, ul. Idziego 13, 97-215 Inowłódz na zadanie inwestycyjne pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale na kwotę 2.626.050,00 zł. Planowany termin realizacji ustalono na 31 października 2019 r.

 

 

 

 

20190828 094347

10 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na Panem Radosławem Łaskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łaski Radosław z siedzibą w miejscowości Luboszewy 521, 97-217 Lubochnia na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spała na kwotę 1.002.450,00 zł. Planowany termin realizacji ustalono na 29 listopada 2019 r. Na zadanie Gmina podpisała 10 października 2018 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji do kwoty 500.000,00 zł. Aktualnie trwają prace wykończeniowe.

 

 

 

belka

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu była budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).

 

 

Wykonawca: „MAR-M-BRUK” Mariusz Mochola, Brzustów
Wartość prac: 40.000,00 zł
Termin prac: 13.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Wykonawca: „DROMED” Rospędek, Więckowski, Opoczno
Wartość prac: 576.936,20 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów
Wartość prac: 550.562,33 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów
Wartość prac: 243.143,98 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Gielniów
Wartość prac: 225.800,45 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.