belka

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu była budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).

 

 

Wykonawca: „MAR-M-BRUK” Mariusz Mochola, Brzustów
Wartość prac: 40.000,00 zł
Termin prac: 13.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Wykonawca: „DROMED” Rospędek, Więckowski, Opoczno
Wartość prac: 576.936,20 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów
Wartość prac: 550.562,33 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMI" Katarzyna Kmita, Kurzelów
Wartość prac: 243.143,98 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Gielniów
Wartość prac: 225.800,45 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: „KRUSZMAKS” Łukasz Goszkiewicz, Kanice

Wartość prac: 39.999,60 zł
Termin prac: 10.04.2018 r. – 29.06.2018 r.

Wykonawca: „DROMED” Rospędek, Więckowski, Opoczno

Wartość prac: 1.236.740,70 zł.
Termin prac: 19.02.2018 r. – 22.06.2018 r.