Sołectwo Konewka swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni ok. 12 km2. Wieś położona jest w południowo-zachodniej części gminy. Konewka to miejscowość wyrosła na bazie osady związanej z przemysłem drzewnym, której początki związane były z intensywną eksploatacją lasów tego obszaru. Nie występuje tutaj rolnictwo.

Początki osadnictwa w Konewce sięgają XIV wieku.

Na stałe zamieszkuje tu 300 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

W czasie II wojny światowej w bezpośredniej bliskości wsi Niemcy wznieśli kompleks obiektów fortyfikacyjnych (bunkry). Największy z nich to schron o długości 380m, do którego prowadziły tory kolejowe.

 We wsi funkcjonuje:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla Konewka
- Świetlica Wiejska

 

Do pobrania:
Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

Pin It