Struktura Urzędu Gminy Inowłódz:

 Punkt Obsługi Interesanta/Sekretariat

tel. (44) 710-12-33

 Referat Finansowy

tel. (44) 710-11-53

 Sekretarz Gminy

tel. (44) 710-12-33 w. 13

 Referat Organizacyjny

tel. (44) 710-12-34

 Referat Usług Komunalnych

tel. (44) 710-11-86

 Referat Inwestycji

tel. (44) 710-11-44

 Kierownik USC/Kadry

tel. (44) 710-12-33 w. 15

Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

tel. (44) 710-12-34 / w. 18/19

schemat organizacyjny ug inowlodz 20211

Jednostki organizacyjne Gminy Inowłódz:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. (44) 710-11-23

 Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

tel. (44) 710-18-54

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

tel. (44) 710-11-22

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie

tel. (44) 710-01-10

pieczec

Pieczęć herbowa

 

gmina 004

Budynek Urzędu Gminy

Pin It