W dniu 21.11.2017r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz.  Inwestycja współfinansowana będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Inowłódz jako Partner Projektu wraz z Liderem Gminą Tomaszów Mazowiecki oraz Partnerami: Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gminą Rzeczycą i Powiatem Tomaszowskim pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.

DSC 0243

W dniu 15.02.2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. około 7 km na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz. 

DSC 0227DSC 0239

szkol rozl 7Zakończono prace termomodernizacyjne na budynkach szkolnych w Inowłodzu.  Docieplono styropianem wszystkie ściany elewacyjne wraz ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi. Elewacje szkoły wykończono cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w dwóch odcieniach szarości. Cokół budynku wykończono cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym również w odcieniu szarości. Aby nadać uroku elewacji, na fragmentach ścian wykonano imitację drewna z płytek ceramicznych. Wymieniono w niezbędnym zakresie obróbki blacharskie oraz odwodnienie dachu tj. rynny i rury spustowe. Odświeżono wszystkie stalowe elementy elewacji takie jak kraty, barierki, drabiny. Wokół budynku wykonano opaskę z kostki betonowej. Docieplono również wszystkie ostatnie przegrody poziome nad ogrzewanymi pomieszczeniami czyli dach hali sportowej (styropapą), stropodach budynku gimnazjum (granulatem z wełny mineralnej) oraz strop pod strychem budynku szkoły podstawowej (styropianem). 

szkola 21Dobiegają końca prace termomodernizacyjne na budynkach szkolnych w Inowłodzu.  Docieplonych i wykończonych cienkowarstwowym tynkiem silikonowym jest już większość ścian.Dobiegają końca prace termomodernizacyjne na budynkach szkolnych w Inowłodzu.  Docieplonych i wykończonych cienkowarstwowym tynkiem silikonowym jest już większość ścian.