Gmina Inowłódz jest w trakcie realizacji inwestycji „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w gminie Inowłódz”. Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakres projektu obejmuje wymianę istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych oraz rtęciowych na nowsze oprawy ze źródłami światła typu LED, dowieszenie dodatkowych opraw oraz rozbudowę oświetlenia. Wykonano kolejny tj. trzeci etap inwestycji o wartości 25% zadania.

 

Obraz1

Pin It