W dniu 23.10.2018 r. obyła się konferencja podsumowująca realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy Gminy Inowłódz, którzy brali udział w projekcie, Wójt Gminy Inowłódz, Kierownik Referatu Inwestycji oraz Wykonawca usługi Pan Lech Szafran reprezentujący firmę 3energy.

20181023 160632 20181023 160707

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Inowłódz, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel ten został osiągnięty w wyniku instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy Inowłódz (33 posesje).

belka oze

Inwestycja współfinansowana została ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania wynosi 880 620,54 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.