belka

W dniu 28 września 2018 r. zakończona została realizacja zadania pn. „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”.  Inwestycja współfinansowana została ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Inowłódz, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel ten został osiągnięty w wyniku montażu 33 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 169,96 kW na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy Inowłódz.

Całkowity koszt zadania wynosi 880 620,54 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (ceny netto).

instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii
instalacje Odna...
instalacje Odnawialne źródła energii instalacje Odnawialne źródła energii