W dniu 15.02.2017 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  „Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza”. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Istotą projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o dł. około 7 km na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz. 

DSC 0239DSC 0227

Planuje się aby ścieżka na odcinku od Spały do Teofilowa biegła po północnej stronie drogi krajowej nr 48 stanowiąc niejako przedłużenie istniejącej ścieżki Tomaszów Mazowiecki – Spała. Dalej od Teofilowa do Inowłodza ścieżka miałaby biec w bliskim sąsiedztwie kopalni kruszyw odsuwając się od drogi krajowej na odległość do około 350 m. W samym Inowłodzu planuje się przejście przez drogę krajową na wysokości kopalni kruszyw. Dalej projektuje się, aby ścieżka dotarła nad lewy brzeg Pilicy i stąd do zamku im. Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Ponadto za Spałą ścieżka będzie miała odnogę prowadzącą do obelisku św. Huberta nad Pilicą. Zrealizowana trasa zostanie odpowiednio oznakowana. Przewiduje się również budowę dwóch wiat postojowych i widokowych wraz ze stołami i ławkami, stojakami na rowery, koszami i mapami turystycznymi.

Głównym celem projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Spała-Teofilów-Inowłódz, która przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego a przez to do rozwoju gospodarki turystycznej opartej o wykorzystanie zasobów naturalnych (Dolina rzeki Pilicy) i kulturowych (zabytki, itp.).

Planowane produkty/rezultaty projektu:

- Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej - 3 szt.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt.

Wartość projektu: 2 463 243,24

Wkład Funduszy Europejskich: 1 669 091,26 zł

logotypy ue rpo lodzkie