Skład komisji w VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

 

Komisja Rewizyjna:

Łon Arkadiusz - Przewodniczący Komisji,
Pawłowski Robert - Członek,
Rodakowski Roman - Członek,
Rozwadowski Sławomir - Członek,
Wilkowiecki Janusz - Członek.

 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Leszczyński Marek - Przewodniczący Komisji,
Gawęda Piotr - Członek,
Kamiński Piotr - Członek,
Krotosz Piotr - Członek,
Pawłowski Robert - Członek.  

  

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Krotosz Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Bilska Jolanta - Członek,
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Niemiec Zbigniew - Członek,
Olas Mirosława - Członek,
Rodakowski Roman - Członek.  

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Gawęda Piotr – Przewodniczący Komisji, 
Monika Drużdż – Członek, 
Niemiec Zbigniew – Członek,
Olas Mirosława – Członek,
Rozwadowski Sławomir – Członek.  

 

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Chachuła Wacław - Członek, 
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Łon Arkadiusz - Członek, 
Wilkowiecki Janusz - Członek.

 

 

 

 

 

 

Skład komisji w VI kadencji Rady Gminy Inowłódz

 

Komisja Rewizyjna:

Pawłowski Robert - Przewodniczący Komisji, 
Chachuła Wacław - Członek,
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Krotosz Piotr - Członek, 
Witek Janina - Członek.  

 

Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

Stanisławski Jerzy - Przewodniczący Komisji,
Chachuła Wacław - Członek,
Witek Janina - Członek,
Baran Jacek - Członek,
Mochola Małgorzata - Członek.  

  

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

Krotosz Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Mochola Małgorzata - Członek,
Seliga Marian - Członek, 
Kamiński Piotr - Członek,
Niemiec Zbigniew - Członek,
Pawłowski Robert - Członek.  

 

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

Baran Jacek - Przewodniczący Komisji,
Gawęda Piotr - Członek,
Niemiec Zbigniew - Członek 
Stanisławski Jerzy - Członek.  

 

Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji, 
Korzeniewska Ewa - Członek, 
Baranowska Danuta - Członek, 
Leszczyński Marek - Członek, 
Seliga Marian - Członek.

Składy Komisji V kadencji Rady Gminy Inowłódz

Komisja Rewizyjna:

 

Gawęda Piotr - Przewodniczący Komisji,
Pawłowski Robert - Członek,
Kosiacki Robert - Członek, 
Roman Rodakowski - Członek, 
Fijałkowski Tadeusz - Członek

 


Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej:

 

Stanisławski Jerzy - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Członek,
Pawłowski Robert - Członek,

 


Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu:

 

Dziubałtowska - Chachuła Barbara - Przewodnicząca Komisji,
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek, 
Stanisławski Jerzy - Członek,
Rodakowski Roman - Członek,

 


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych:

 

Gawęda Piotr - Przewodniczący Komisji,
Baran Jacek - Członek,
Fijałkowski Tadeusz - Członek

Kamiński Piotr - Członek,
Seliga Marian - Członek,
Baranowska Danuta - Członek

 


Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy,
Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska:

Kamiński Piotr - Przewodniczący Komisji,
Leszczyński Marek - Członek, 
Kosiacki Robert - Członek,
Baranowska Danuta - Członek,
Miziak Marek - Członek,
Kamińska Krystyna - Członek

Pin It