Wykonawca: „MAR-M-BRUK” Mariusz Mochola, Brzustów
Wartość prac: 40.000,00 zł
Termin prac: 13.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Pin It