Wykonawca: „DROMED” Rospędek, Więckowski, Opoczno
Wartość prac: 576.936,20 zł
Termin prac: 11.04.2018 r. – 15.06.2018 r.

Pin It