logo fundusz

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

Wartość ogólna zadania: 23 657,63 zł netto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja do 21 291,00 zł.


W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z 40 posesji z terenu gminy Inowłódz w ilości 71,504 Mg  (odbiór, transport, unieszkodliwienie) wraz z demontażem oraz 2,272 Mg (demontaż, odbiór, transport, unieszkodliwienie).

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl