Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Eko Pociąg do Przyrody”.

                                 Wartość ogólna zadania: 139.569,53 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja do 125.600,00 zł.

W ramach zadania uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach ekologicznych w plenerze połączonych z zajęciami edukacyjnymi. Planuje się przejazd uczestników z Łodzi do Spały szynobusem, a zatem ekologicznym środkiem transportu oraz busem na trasie Spała – Inowłódz (część uczestników głównie osób nie mogących udać się na wycieczkę rowerową). W celu pobudzenia do aktywności fizycznej, proponujemy przejazd rowerem malowniczo położoną, ścieżką pieszo rowerową, wiodącą ze Spały do Inowłodza przez Teofilów. Wycieczki oraz zajęcia przyrodnicze z elementami czynnej ochrony przyrody o tematyce związanej z ochroną bioróżnorodności oraz miejscowych ekosystemów uwzględniać będą promocję walorów przyrodniczych Gminy Inowłódz. Wszystkim uczestnikom projektu będą rozdawane foldery poświęcone przyrodzie Gminy Inowłódz oraz gadżety promocyjne. Przewiduje się 16 przyjazdów z Łodzi (każdy weekend w okresie od 06 lipca do 25 sierpnia). 

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WFOSiGW