Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz Gm. Inowłódz”.

Wartość ogólna zadania: 3 351 055,16 zł netto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja do 201 891,00 zł, pożyczka do 471 079,00 zł.


Zadanie obejmuje wykonanie około  6 km  sieci kanalizacyjnej w systemie podciśnieniowym i grawitacyjnym w miejscowości Zakościele i Inowłódz (na terenie aglomeracji) wraz  z pompownią w Zakościelu.

 

 

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW