W roku szkolnym 2018/2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie prowadziła działania ekologiczne w ramach zadania: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – dłuższe życie” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie”.

Zadanie było dofinansowane w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna
pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Wartość ogólna zadania wynosiła 24 998,00 zł. Wysokość otrzymanej dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 22 467, 00 zł, pozostała kwota – 2 531,00 zł – udział własny Gminy Inowłódz.

W ramach realizacji w/w zadania zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne:

1. Zestaw do badania powietrza.

2. Plansza ścienna: skala porostowa.

3. Zestaw: Energia odnawialna.

Realizując Program Edukacji Ekologicznej wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w warsztatach terenowych i stacjonarnych o tematyce związanej z zanieczyszczeniami powietrza oraz ich wpływem na organizmy żywe.

  1. Dotacją objęty był również zakup artykułów biurowych, papierniczych oraz eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania.
  2. Projekt, który był realizowany w ramach dotacji WFOŚ i GW w Łodzi obejmował również liczne konkursu o tematyce związanej ze wzrostem poziomu wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska i wykształceniem u nich postaw proekologicznych.
  3. Uczniowie szkoły wzięli udział w wycieczkach do Karkonoskiego Parku Narodowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz na farmę fotowoltaiczną w Czerniewicach.

www.zainwestujwekologie.pl