W ramach zadania przewidziano demontaż i odbiór około 90 Mg wyrobów zawierających azbest z 42 posesji, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

- demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów w ilości około 6 Mg,

- odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów – bez demontażu w ilości około 84 Mg.

Całkowity koszt zadania – 25 569,94 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20 455,00 zł.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

wfosigw