L1270328L1270342

L1270343L1270348

Jury w składzie:

Emilia Tesz-pisarka, poetka, autorka  książki autobiograficznej „Opowieści z kufra wyjęte”

Monika Wojtatowicz- pisarka, poetka, absolwentka szkoły  w Inowłodzu, autorka książki pt. Inowłodzianie

Małgorzata Gadomska - bibliotekarz, pracownik Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Po wysłuchaniu wszystkich recytacji  przyznało następujące miejsca:

Kategoria  najmłodszych uczestników - klasy I i II

I miejsce - Antonina Bujnowska - SP Królowa Wola

II miejsce - Natalia Kowalewska - PSP w Inowłodzu

III miejsce - Szymon Warczyński - PSP w Brzustowie

Wyróżnienia - Celina Bartyzel (PSP Brzustów) i Maria Guźniczak (PSP w Inowłodzu)

Kategoria  II- klasy III  i  IV

I miejsce - Jakub Chudy - SP Królowa Wola

II miejsce - Jakub Trębacz - PSP w Brzustowie

III miejsce - Kacper Gawęda - PSP w Inowłodzu, Michał Winnik (PSP w Inowłodzu)

Wyróżnienia - Natalia Kozera (PSP  Brzustów) i Maciej Guźniczak (PSP w Inowłodzu)

Kategoria  najstarszych uczniów - klasy V i VI

I miejsce - Martyna Niemiec (PSP w Brzustowie) i  Aleksandra Politowska (PSP w Inowłodzu)

II miejsce - Gabriela Grzyb (PSP w Brzustowie)

III miejsce Zuzanna Miszczyk (PSP w Brzustowie)

Wyróżnienia- Filip Owczarek (PSP Inowłódz) i Patrycja Żądło (PSP Inowłódz)

L1270354L1270356

L1270362L1270363

L1270367L1270368

L1270370L1270374

L1270376L1270386

L1270382

L1270387

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.  Konkurs został zorganizowany w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Publicznej  Szkoły Podstawowej w Inowłodzu - „Bioróżnorodność – drogą do zdrowia człowieka”. Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i szkołom  za udział, nauczycielom za przygotowanie  uczestników a członkom jury za profesjonalną ocenę i podniosłą atmosferę.

 

Przygotowaniem  Konkursu i  koordynacją jego przebiegu   kierowała Pani Jolanta Rodakowska i Pani Katarzyna Krotosz. 

Tekst i zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu