W ramach zadania dokonano odbioru 101,970 Mg wyrobów zawierających azbest z 47 posesji, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

- demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów w ilości 20,379 Mg,

- odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów - bez demontażu w ilości 81,591Mg.

Całkowity koszt zadania wyniósł 36.582,35 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  - 36.215,00 zł.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl