Otrzymana dotacja została przeznaczona na :

- zakup nowych  pomocy dydaktycznych do przyrody

- zakup i montaż sprzętu multimedialnego  do prowadzenia zajęć

- wyposażenie biblioteczki przyrodniczej w nowe pozycje książkowe

- doposażenie w meble, tablice korkowe

- zakup roślin doniczkowych charakteryzujących różne strefy klimatyczne oraz roślin ziołowych.

Z wkładu własnego w okresie wakacyjnym został wykonany remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię (malowanie i gładzie). Na jednej ze ścian położona została tapeta przedstawiająca leśny krajobraz.

Utworzenie nowoczesnej Eko - pracowni pozwoli naszym uczniom na głębsze i pełniejsze poznawanie tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Zakupiony sprzęt multimedialny pozwala na prowadzenie zajęć w dynamicznym tempie, poszerza horyzonty poznawcze uczniów, uczy właściwego i selektywnego  wykorzystania internetowych źródeł informacji. Oprócz nowoczesnych akcentów pracownia została doposażona w tradycyjne pomoce takie  mapy, plansze, sprzęt pomiarowy, okazy przyrodnicze, globusy.

Wzbogacona została biblioteczka przyrodnicza o pozycje opisujące poszczególne krainy geograficzne Polski, atlasy, encyklopedie, leksykony przyrodnicze.

Pomoce są wyeksponowane na pólkach, ścianach, stojakach. Uczniowie korzystają z pracowni  nie tylko na zajęciach dydaktycznych z przyrody  ale również  na  dodatkowych takich jak koło przyrodnicze, ekologiczne, koło plastyczno-teatralne.

Mamy nadzieję, że utworzenie Eko - pracowni zachęci dzieci do jeszcze bardziej aktywnego poznawania świata przyrody i pozwoli na większą kreatywność w tworzeniu warsztatu pracy zarówno ucznia jak i nauczycieli.

 

Serdecznie dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz organowi prowadzącemu czyli Gminie Inowłódz za otrzymaną dotację.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu