Zakres rzeczowy projektu:

- demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów w ilości 30,634 Mg,

- odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów – bez demontażu w ilości 75,880 Mg.

Całkowity koszt zadania - 41 007,25 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 40 596,00 zł.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl