Zadanie obejmuje wykonanie układu elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 39,60 kWp wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne oraz falowniki.  Panele fotowoltaiczne umieszczone będą na konstrukcji wsporczej wolnostojącej w czterech zestawach na terenie zielonym ogrodzonej części działki i dodatkowo ogrodzone. W ramach prac przewiduje się: wytyczenie miejsca montażu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, wykonanie konstrukcji, montaż paneli na konstrukcjach, połączenie paneli w zespoły, wykonanie połączenia instalacji elektrycznej z paneli z instalacją w budynku – instalacja ziemna. Ponadto przewiduje się wykonanie uziemienia ochronnego instalacji fotowoltaicznych oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci redukcji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

Referat Inwestycji