Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 64.492,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 78.142,52 zł. Głównym celem wycieczek proponowanych w ramach zadania było utrwalenie wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego. Projekt obejmuje przejazdy koleją na trasie Łódź - Koluszki - Tomaszów Mazowiecki - Spała, przejazd busem do Inowłodza, wycieczki tematyczne z przewodnikiem - przyrodnikiem oraz materiały promocyjno-informacyjne dla uczestników. Wycieczki przyrodnicze, realizowane były w każdą sobotę i niedzielę w okresie 09.07.2016 r. - 04.09.2016 r., obejmowały następujące tematy:

• Przyroda rezerwatu „Gać Spalska” w Gminie Inowłódz (1 i 2 weekend)

• Bunkry w Konewce i sąsiedni kompleks leśny jako główne w regionie zimowisko nietoperzy w obszarze Natura 2000 Lasy Spalskie
  (3 i 4 weekend) 

• Przyroda rezerwatu „Spała” w Gminie Inowłódz (5 i 6 weekend)

• Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów na terenie Spały jako przykład założeń ogrodniczych rezydencji spalskiej (7 i 8 weekend)

• Przyroda lasów komunalnych gminy Inowłódz na przykładzie „Kępy” w Spale. Projekt odtwarzania bartnictwa na terenie gminy Inowłódz
  (9 weekend)

Ponadto w każdy weekend istniała możliwość poznania przyrodniczej osobliwości Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Skarpa Jurajska”
w Inowłodzu.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl 

Ewa Szymańczyk