WFOSiGWGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Eko Pociąg do Przyrody”.

 

 

 

 

WFOSiGWGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Podłączenia kanalizacyjne w miejscowości Zakościele i Inowłódz, gm. Inowłódz”.

 

 

 

WFOSiGWGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Inowłódz Gm. Inowłódz”.

 

 

 

WFOSiGWGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele,

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie prowadziła działania ekologiczne w ramach zadania: „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – dłuższe życie” realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzustowie”.

 

 

Gminą Inowłódz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”, pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach zadania wykonano demontaż i odbiór 78,59 Mg wyrobów zawierających azbest z 40 posesji, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy.

Zakres rzeczowy projektu:

- demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów w ilości 4,08 Mg,

- odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na składowisku odpadów – bez demontażu w ilości około 74,51 Mg.

Całkowity koszt zadania – 22 201,71 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 17 761,00 zł.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

wfosigw

Gmina Inowłódz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”, pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

wfosigw

L1270337L1270340

W dniu 5 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej  w Inowłodzu  odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliana Tuwima- „Przyjdź do mnie inowłodzki lesie daleki…” . W finale konkursu  udział wzięło 26 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Inowłódz. 

 

 

wfosigwGmina Inowłódz dokonała rozliczenia finansowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

wfosigwW dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Inowłódz zawarta została Umowa o dofinansowanie zadania pn.Przebudowa jazu w km 1+054 rzeki Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała”.