1Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz.

Wartość ogólna zadania: 1 668 000,00 zł

 

2Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz.

Wartość ogólna zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i podłączeń wynosi 6 723 902,44 zł (netto)

 

3Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Podłączenia kanalizacyjne w miejscowości Inowłódz i Poświętne.

Wartość ogólna zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i podłączeń wynosi 6 723 902,44 zł (netto)

 

logo fundusz

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

 

 

 

wfosigwGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żądłowice oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w miejscowości Brzustów, gm. Inowłódz”.

Wartość ogólna zadania: 380 480,00 zł (netto)

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznano do wysokości 42 480,00zł w tym: pożyczka 29 736,00 zł, dotacja 12 744,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę wodociągu o dł. 1,48 km w pasie drogi gminnej w miejscowości Żądłowice oraz budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Brzustowie.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

logo WFOŚGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”.

 

 

logo fundusz

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

 

 

 

file

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnego oświetlenia publicznego w Gminie Inowłódz”. Wartość ogólna zadania: 2 975 711,45 zł netto.

 

 

 

wfos

 

 

 

 

logo fundusz

Gmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowłódz”.

 WFOSiGWGmina Inowłódz uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Eko Pociąg do Przyrody”.