W Konkursie uczestniczyły 3-osobowe reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich
z wszystkich gmin powiatu tomaszowskiego. Gminę Inowłódz reprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie. W Konkursie, w którym oceniano: ogólny czas ubijania masła, wygląd, smak masła oraz estetykę i oryginalność podania masła, nasi reprezentanci zajęli II miejsce.

Serdecznie gratulujemy.

foto: B. Maciejczyk

ubijaniemasla1

ubijaniemasla2

ubijaniemasla3

ubijaniemasla3

ubijaniemasla5

ubijaniemasla6

ubijaniemasla7

  

 

Pin It