Kapliczka św. Jana Nepomucena w SpaleKapliczka z 1877 roku, ufundowana przez włościanina Adama Pająka, jako wotum dziękczynne za uratowanie tonącego w młyńskim stawidle syna.

Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w SpalePowstał w 1923 roku na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autorem projektu był Kazimierz Skórewicz, wybitny architekt, współtwórca i propagator stylu narodowego. Kościół wzniesiony z drewna sosnowego o konstrukcji zrębowej z przyściennymi słupami, na podmurówce z ciosów kamiennych. Na czterospadowym dachu, pokrytym gontem, ustawiono ośmioboczną sygnaturkę.

IMG 6135

Zrekonstruowany zamek  Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu - Obronny zamek to jeden z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych w czasach Kazimierza Wielkiego. Budowę datuje się na okres 1356-1370.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w InowłodzuŚwiątynia z 1520 roku, późnogotycka, wzniesiona nad brzegiem Pilicy w centrum Inowłodza, być może na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Budowla orientowana, jednonawowa, zamknięta wielobocznym prezbiterium. Należy do typu kościołów bezwieżowych. Gruntownie przebudowana w 1875 roku, w wyniku czego straciła pierwotny wystrój i cechy stylowe późnego gotyku. Obecnie wnętrze i elewacje utrzymane są w stylu neogotyckim.

Kościół św. Idziego w InowłodzuKościół wzniesiony w stylu romańskim na przełomie XI/XII wieku. Obok funkcji sakralnych, pełnił również funkcję obronną. Usytuowany na wysokim wzgórzu w czasie zagrożenia wielokrotnie dawała schronienie miejscowej ludności. Fundację kościoła przypisuje się Władysławowi Hermanowi.

synagoga1

Inowłódz oraz jego mieszkańcy może być przykładem, jak mało wiemy o społeczności, która żyła u nas całe wieki. Zauważyć można również brak zainteresowania tym tematem ze strony miejscowych środowisk kulturalnych i twórczych. Bezpośredni świadkowie tamtych czasów wymierają a przecież byli by oni dla historyków bardzo cennym źródłem utrwalenia czasów, w których wspólnie bytowali w Inowłodzu (i nie tylko) Polacy i Żydzi.