Schron kolejowy i bunkry w KonewcePowstały podczas II wojny światowej dla ochrony pociągów sztabowych przywożących hitlerowskich dowódców do Naczelnego Dowództwa Wojskowego "Wschód" mieszczącego się w Spale. Jest to jeden z najdłuższych schronów kolejowych, jakie zbudowano w czasie II wojny światowej.

Wieża ciśnień w SpalePozostałość z czasów rezydencji łowieckiej cara Aleksandra III. Wzniesiona z czerwonej cegły na planie koła o wysokości 36 m, dominuje nad centrum Spały. Do wieży przylega parterowy budynek dawnej pompowni. Obiekt powstał w ramach zespołu rezydencjonalnego obejmującego między innymi: pałac, koszary, elektrownię wodną.

Grób hrabiny Wielopolskiej w SpaleSymboliczna mogiła Marii Wielopolskiej, żony hrabiego Władysława Wielopolskiego, rządcy carskiej rezydencji w Spale. Granitowy krzyż i nagrobek upamiętniają miejsce zakończenia ziemskiego życia hrabiny po wykryciu jej romansu z carskim oficerem. Hrabina Maria Wielopolska została pochowana w rodzinnym grobowcu Wielopolskich na Powązkach.

Grota św. Huberta w SpaleW niedalekiej odległości od centrum Spały stoi monument ułożony z głazów. Dwa z nich, z inicjałami cara Aleksandra III z datą 1894.IX.14, wskazują na przypisanie go czasom polowań carskich w lasach rezydencji spalskiej. Wskrzeszenie tradycji myśliwskiej św. Huberta zainicjował prezydent Ignacy Mościcki.

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w SpaleDrewniana leśniczówka wybudowana w 1983 roku w stylu zakopiańskim. Panteon pamięci poświęcony walce i męczeństwu leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej. W trzech salach znajdują się zdjęcia, chorągwie, urny oraz inne pamiątki upamiętniające pomordowanych leśników i ich rodziny. Przed budynkiem znajduje się pomnik przedstawiający postać leśnika, dłuta Zbigniewa Władyki.