Prezentacja do pobrania (40,6 MB)

 

 Schron kolejowy i bunkry w KonewcePowstały podczas II wojny światowej dla ochrony pociągów sztabowych przywożących hitlerowskich dowódców do Naczelnego Dowództwa Wojskowego "Wschód" mieszczącego się w Spale. Jest to jeden z najdłuższych schronów kolejowych, jakie zbudowano w czasie II wojny światowej.

Kapliczka św. Jana Nepomucena w SpaleKapliczka z 1877 roku, ufundowana przez włościanina Adama Pająka, jako wotum dziękczynne za uratowanie tonącego w młyńskim stawidle syna.

Wieża ciśnień w SpalePozostałość z czasów rezydencji łowieckiej cara Aleksandra III. Wzniesiona z czerwonej cegły na planie koła o wysokości 36 m, dominuje nad centrum Spały. Do wieży przylega parterowy budynek dawnej pompowni. Obiekt powstał w ramach zespołu rezydencjonalnego obejmującego między innymi: pałac, koszary, elektrownię wodną.

Grób hrabiny Wielopolskiej w SpaleSymboliczna mogiła Marii Wielopolskiej, żony hrabiego Władysława Wielopolskiego, rządcy carskiej rezydencji w Spale. Granitowy krzyż i nagrobek upamiętniają miejsce zakończenia ziemskiego życia hrabiny po wykryciu jej romansu z carskim oficerem. Hrabina Maria Wielopolska została pochowana w rodzinnym grobowcu Wielopolskich na Powązkach.