Kapliczka św. Jana Nepomucena w Spale

Kapliczka z 1877 roku, ufundowana przez włościanina Adama Pająka, jako wotum dziękczynne za uratowanie tonącego w młyńskim stawidle syna.

Pin It