Zrekonstruowany zamek  Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu - Obronny zamek to jeden z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych w czasach Kazimierza Wielkiego. Budowę datuje się na okres 1356-1370. Zamek posadowiony został w dolinie Pilicy, w miejscu o naturalnych walorach obronnych, na szlaku handlowym, strzegł komory celnej i przeprawy na Pilicy. Podczas potopu szwedzkiego zamek został zdobyty i nieodwracalnie zniszczony. W latach 1973-1985 przeprowadzono badania archeologiczne, w ramach których przebadano obiekt oraz zabezpieczono budowlę w formie tzw. trwałej ruiny. Podczas prac odnaleziono ponad 38 tysięcy ruchomych zabytków w postaci szkła, ceramiki, przedmiotów metalowych, kafli i innych.

W latach 2008- 2012, przy wsparciu środków zewnętrznych, prowadzono prace mające na celu konserwację i utrwalenie ruin oraz częściową rekonstrukcję zamku.

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt, w którym obecnie swą siedzibę ma Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Informacja Turystyczna.  Budowla udostępniona jest do zwiedzania.

IMG 2572 20200729161824 MG 0007

 

Ruiny Zamku przed rekonstrukcją:
Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu Ruiny zamku Kazimiera Wielkiego w Inowłodzu

 

 

Pin It