Za czasów Stefana Batorego w lesie niedaleko Inowłodza istniała wioska Giełzów, gdzie na jednym z przydrożnych drzew zawieszony był obraz Matki Boskiej Bolesnej. Szczególne posłuszeństwo dla tego obrazu miał pewien pobożny mieszczanin Inowłodzki o nazwisku Kulesza, który przychodził tu codziennie na modlitwy. Pewnego dnia gdy wracał z modlitwy schwytali go jako podejrzanego włóczęgę żołnierze stojący w Giełzowie. Gdy na prośby i tłumaczenia uwolnić go nie chcieli Kulesza zagroził żołnierzą karą boską. Szydzili sobie z tego i tym bardziej uwolnić go nie chcieli. Tymczasem jak wyjeżdzali z nim z Giełzowa, z konia spadł oficer i noge sobie złamał.

Pilica w okolicach InowłodzaGmina Inowłódz położona jest we wschodniej części powiatu po obu stronach Pilicy. Czysta woda, lasy i malowniczy krajobraz to kapitał, którym poszczycić się może niewiele gmin. Inowłódz jest jedną z tych, które to niewątpliwe bogactwo posiadają. Liczne zabytki, piękna naturalna przyroda, gościnni mieszkańcy oraz wciąż żywe tradycje ludowe wytwarzają niepowtarzalną atmosferę tego regionu. Nie przypadkiem tu właśnie wybudowano wiele ośrodków wypoczynkowych, które przez cały rok oczekują na wczasowiczów, zapewniając im doskonałe warunki.

Spalski Park KrajobrazowyUtworzony został w październiku 1995 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Łódzkiego. Park stanowi obszar o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego  z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym. Obejmuje on dolinę rzeki Pilicy, wraz z najbardziej cennymi lasami spalskimi.