Grota św. Huberta w SpaleW niedalekiej odległości od centrum Spały stoi monument ułożony z głazów. Dwa z nich, z inicjałami cara Aleksandra III z datą 1894.IX.14, wskazują na przypisanie go czasom polowań carskich w lasach rezydencji spalskiej. Wskrzeszenie tradycji myśliwskiej św. Huberta zainicjował prezydent Ignacy Mościcki.

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w SpaleDrewniana leśniczówka wybudowana w 1983 roku w stylu zakopiańskim. Panteon pamięci poświęcony walce i męczeństwu leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej. W trzech salach znajdują się zdjęcia, chorągwie, urny oraz inne pamiątki upamiętniające pomordowanych leśników i ich rodziny. Przed budynkiem znajduje się pomnik przedstawiający postać leśnika, dłuta Zbigniewa Władyki.

Posag żubra w SpaleOdlany z żeliwa przez fabrykę Ogariowa w Petersburgu, na życzenie cara Aleksandra II. Miał upamiętniać huczne polowanie w Puszczy Białowieskiej z 1860 roku, kiedy to z ręki samego cara padło m.in. 10 żubrów. Dla upamiętnienia swego wyczynu car polecił wznieść w tym miejscu naturalnej wielkości posąg żubra. Przez 53 lata posąg stał w Puszczy Białowieskiej.

Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w SpalePowstał w 1923 roku na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Autorem projektu był Kazimierz Skórewicz, wybitny architekt, współtwórca i propagator stylu narodowego. Kościół wzniesiony z drewna sosnowego o konstrukcji zrębowej z przyściennymi słupami, na podmurówce z ciosów kamiennych. Na czterospadowym dachu, pokrytym gontem, ustawiono ośmioboczną sygnaturkę.

Kapliczka na Przeprośnej GórceOdbudowana po 85 latach w historycznym miejscu, w którym pątnicy przed wyruszeniem na pielgrzymkę wybaczali sobie krzywdy i prosili o wzajemne wybaczenie. W czasie I wojny światowej, w wyniku wybuchu pocisku artyleryjskiego miejsce zostało zniszczone a z czasem zapomniane. W 1999 roku, w trakcie prac budowlanych natrafiono na zarys murowanych fundamentów. Z inicjatywy mieszkańców wzniesiono nową kapliczkę, dokładnie w miejscu pierwotnej lokalizacji.