TRASA: Kierunek Tomaszów Maz.

 TRASA: Kierunek Inowłódz