347021913 1364490964408999 3499812809602960541 nW dniu 12.05.2023 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę z firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały” o wartości 2.147.000,01 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziany umową to grudzień przyszłego roku. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład w wysokości 1.999.984,00 zł W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie i wybudowanie kolektora pod rzeką Pilica łączącego tzw. Osiedle PGR z istniejąca siecią po lewej stronie Pilicy. Planuje się również skanalizowanie ulicy Hubala (z wyłączeniem odgałęzienia w widełkach ulicy Podleśnej). Jest to już trzecia inwestycja kanalizacyjna prowadzona równolegle w jednym czasie. Aktualnie w ramach jednej z umów rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji w Poświętnym (wzdłuż drogi powiatowej) i Inowłodzu (lewy brzeg Pilicy). W ramach kolejnej umowy trwają prace projektowe dla części Inowłodza po prawej stronie Pilicy. Łączna wartość wszystkich trzech inwestycji kanalizacyjnych wynosi ~11,9 mln zł.

Tekst: Marek Iskierka - Kierownik Referatu Inwestycji

346815375 792581322235988 6381076193236052542 n 348236274 917270922910476 769942187045099312 n 346982328 625513119617304 8449536847530556901 n

Pin It