tablica legnickaGmina Inowłódz zrealizuje zadanie  „Przebudowa ul. Legnickiej w Inowłodzu”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o udzielenie dofinansowania zawarto 16.04.2024 r.

Wartość dotacji: do 131 851,00 zł
Przewidywana we wniosku całkowita wartość zadania:  263 703,00 zł            

Inwestycja dotyczy  drogi gminnej nr 116165E na odcinku 1,303 km w miejscowości Inowłódz. Na odcinku I o długości 280 mb przewidziano nakładkę asfaltową, dodatkowo na długości 103 mb wykonany  zostanie jednostronny chodnik  z kostki betonowej. Na niewielkim fragmencie w obrębie skrzyżowania z ulicą Brzustowską chodnik będzie dwustronny. Na odcinku II o długości 942 mb zaplanowano miejscowe naprawy polegające na odtworzeniu podbudowy i jezdni. Na odcinku III o dł. 81 mb zaplanowano wykonanie jezdni asfaltowej z obustronnymi poboczami z kruszywa.

sciezka teofilow 2023Gmina Inowłódz zrealizuje zadanie  „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Inowłódz polegająca na przebudowie drogi dla pieszych i rowerów”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę o udzielenie dofinansowania zawarto 18.10.2023 r.

Wartość dotacji: do 85 379,00 zł
Przewidywana we wniosku całkowita wartość zadania:  155 235,00 zł.           

Inwestycja dotyczy fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Spałę i Inowłódz. Roboty odbywać się będą na odcinku o znacznym spadku terenu w kierunku południowym, o długości 241 m, w miejscowości Teofilów. Na wskazanym fragmencie nawierzchnia z kruszywa zostanie zastąpiona nawierzchnią z kostki betonowej ograniczoną z jednej strony krawężnikiem, z drugiej obrzeżem betonowym.

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto z firmą „MAR-M-BRUK” Mariusz Mochola z Brzustowa. Roboty budowlane wycenione na kwotę 123 000, 00 zł zostaną zrealizowane do końca kwietnia 2024 r.

 

 

tablica23.10.2023 r. po przeprowadzonej procedurze dotyczącej wyłonienia najkorzystniejszego wykonawcy w postępowaniu na Remont drogi gminnej nr 116161E w Gminie Inowłódz, dokonano wyboru najkorzystniejszego wykonawcy, tj. BINSTAL s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Wartość umowy 1.080.000,00 zł brutto. Termin wykonania: grudzień 2023 r.

 

 

 kościół parafialnyZadanie Remont Kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Inowłodzu zostanie dofinansowane kwotą 1 000 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 

 

 

 

 

most spałaW wyniku rozstrzygnięcia drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymaliśmy wsparcie w postaci niemal 3,2 mln zł na „Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale”.

 

 

 

 

zameW ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy wstępną promesę dofinansowania inwestycji „Likwidacja źródeł zawilgocenia i spowodowanych nimi zagrożeń na zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”. Dofinansowanie zadania wyniesie 1,7 mln zł.
 
 
 
 
 

kanalizacjaGmina Inowłódz z projektem „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowłódz w miejscowościach Inowłódz, Teofilów, Królowa Wola” znalazła się na liście projektów dofinansowanych w ramach rozstrzygnięcia ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywane dofinansowanie to 8 mln zł.
 
 
 
 
 
 
 
 

347021913 1364490964408999 3499812809602960541 nW dniu 12.05.2023 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę z firmą „BUD-AN” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały” o wartości 2.147.000,01 zł. Termin zakończenia inwestycji przewidziany umową to grudzień przyszłego roku. Inwestycja dofinansowana jest z programu Polski Ład w wysokości 1.999.984,00 zł W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie i wybudowanie kolektora pod rzeką Pilica łączącego tzw. Osiedle PGR z istniejąca siecią po lewej stronie Pilicy. Planuje się również skanalizowanie ulicy Hubala (z wyłączeniem odgałęzienia w widełkach ulicy Podleśnej). Jest to już trzecia inwestycja kanalizacyjna prowadzona równolegle w jednym czasie. Aktualnie w ramach jednej z umów rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji w Poświętnym (wzdłuż drogi powiatowej) i Inowłodzu (lewy brzeg Pilicy). W ramach kolejnej umowy trwają prace projektowe dla części Inowłodza po prawej stronie Pilicy. Łączna wartość wszystkich trzech inwestycji kanalizacyjnych wynosi ~11,9 mln zł.

Tekst: Marek Iskierka - Kierownik Referatu Inwestycji

 

 

tablica inwestycje ul hermanaW dniu 29.03.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 764.750,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 1.304.845,50 zł.

W dniu 04.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z firmą PIOTR-TRANS Piotr Przybyłowski umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest przede wszystkim wymiana istniejących nawierzchni jezdni oraz parkingu, utwardzenie kruszywem terenu wzdłuż parkanu cmentarza (obecnie zakrzaczonego), budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa stylizowanego oświetlenia ulicznego.

 

 

Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu 800x800 equalW dniu 30.03.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.400.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 6.063.900,00 zł.

W dniu 05.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z konsorcjum firm ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. i PRO-TECH Technika Grzewcza Sp z o.o umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa: zadaszonej sceny plenerowej wraz z zapleczem dla artystów i magazynem, budynku sanitarno-szatniowego z zapleczem biurowym, grill chaty z zapleczem kuchennym, altany drewnianej, utwardzeń terenu pod widownię, ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe dla aut, zespołu boisk sportowych (wielofunkcyjne, kort tenisowy, do piłki plażowej) wraz z trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem i wyposażeniem, a także miejsca na ognisko, niezbędnych sieci zewnętrznych i elementów małej architektury. W ramach zadania planuje się również zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Tamka.

 

 

dofinansowanie remiza 2023W dniu 03.04.2023 r. otrzymaliśmy Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz” z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.655.100,01 zł. Całkowita wartość zadania wynosić będzie 1.839.000,00 zł.

W dniu 06.04.2023 r. Gmina Inowłódz zawarła z firmą ENERGO-THERM ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu umowę na realizację przedmiotowego zadania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Inowłodzu oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres zaplanowanych robót przewiduje: docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki, rozbudowę i nadbudowę części garażowej, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych. W ramach wymiany instalacji sanitarnych przewidziano m.in. wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła typu powietrze-woda wspomaganej pracą instalacji fotowoltaicznej. Przewidziano również gruntowny remont wszystkich pomieszczeń. Sala bankietowa będzie mieć nadany zupełnie inny charakter wizualny.