dofinansowanie 2022

W ramach zadania wykonano kompleksowy remont zespołu szatniowo-sanitarnego w budynku PSP w Inowłodzu. Wyremontowano trzy pomieszczenia szatniowe i przylegające do nich trzy sanitariaty. Kabiny toalet i natrysków w sanitariatach wydzielono przy zastosowaniu płyt MDF. Każdy sanitariat wyposażony jest w natryski, toalety oraz umywalki, suszarki do rąk i lustra. Jeden z sanitariatów został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach oraz w sanitariatach na ścianach ułożono płytki ceramiczne. Na sufitach i ścianach wykonano gładź. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację. Wymieniono stolarkę drzwiową.

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania: Remont wybranych pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Inowłodzu

Dofinansowanie: 286 336,83 zł

Całkowita wartość: 295 200,00 zł

polski lad dofinansowanie 2022

W dniu 17.11.2021 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 11 400 000,00 zł na zadanie Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz - Zakościele - Liciążna - Żądłowice. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka o długości około 6 km i szerokości jezdni 5 m (na odcinku 375 mb szerokość 4,5 m). Wzdłuż drogi na terenie miejscowości Zakościele i Inowłódz zaprojektowano ścieżkę rowerową szerokości 2,5 m, w pozostałych terenach zabudowanych chodniki szerokości 1-1,5 m. W ramach inwestycji  przewidziano zjazdy do posesji oraz wyniesione przejścia dla pieszych.

znaki strona www

W dniu 14 lipca 2021 r. pomiędzy skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Gminą Inowłódz zawarta  została umowa o dofinansowanie  zadania realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Domu Ludowym w Królowej Woli.

Wartość dofinansowania: 199 438,00 zł

Wartość całkowita zadania: 259 890,36 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Przedmiotem zadania jest utworzenie na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia - Klubu Senior+, tj. miejsca spotkań dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ mających potrzebę integracji. W efekcie realizacji projektu powstanie pierwszy na terenie Gminy Klub Senior+. Na potrzeby funkcjonowania placówki zostanie odnowiony i wyposażony budynek Domu Ludowego w Królowej Woli. Roboty budowlane obejmą następujące pomieszczenia: sala spotkań (w tym: część klubowa, część zajęciowo-warsztatowa, część do zajęć ruchowych), wiatrołap i korytarz, kuchnia, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 250,03 m2. Obiekt zostanie wyposażony w taki sposób by spełniać co najmniej minimalne standardy lokalowe. Przewidziano bowiem utworzenie sali spotkań wyposażonej co najmniej w stolik kawowy i kanapy. W Klubie funkcjonować będzie kuchnia wyposażona w sprzęty i naczynia do przygotowania i spożywania posiłków. W obiekcie działać będą toaleta damska i męska. W korytarzu funkcjonować będzie wydzielone miejsce na szatnię dla seniorów.  Ponadto z sali spotkań za pomocą parawanów/przegród zostanie wydzielona część do zajęć ruchowych wyposażona w materace i sprzęt do ćwiczeń. Rozwiązania w postaci schodołazu gąsiennicowego i poręczy w toaletach umożliwią korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym ruchowo.

tablica budżet państwa 120x80 ai 1

dofinansowanie z budzetu panstwa