Z prośbą o Patronat Honorowy nad tą uroczystością zwróciliśmy się do: Cezarego Grabarczyka - Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Witolda Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego. Oprócz patronów do Komitetu Honorowego uroczystości zaproszono: Dariusza Młotkiewicza - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jolantę Chełmińską - Wojewodę Łódzką, Cezarego Krawczyka - Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Piotra Kagankiewicza - Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Rafała Zagozdona - Prezydenta Miasta Tomaszów Mazowiecki.

 patronat Stepien patronat-Grabarczyk

 

Obronny zamek gotycki w Inowłodzu był jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, zbudowanych w czasach Kazimierza Wielkiego. Jego budowę datuje się na lata 1356-1370. Zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli i ulegał licznym przebudowom. Podczas potopu szwedzkiego został zdobyty i nieodwracalnie zniszczony. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie fundamenty z pozostałościami piwnic i baszt oraz ślady fosy. 

W latach 2008-2012 Gmina Inowłódz przy współfinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowała zadanie pn: „Rozbudowa, adaptacja i częściowa rekonstrukcja ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu”. W wyniku inwestycji z niszczejących murów przykrytych ziemią i porośniętych roślinnością powstał zachowany w formie „trwałej ruiny” zamek. Zrealizowana rekonstrukcja ma wyjątkowe znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego. Obiekt bowiem został ukształtowany i zaaranżowany w sposób pozwalający odczytać charakter i formy dawnego założenia obronnego, natomiast teren wokół zamku odtworzono w sposób przybliżający charakter dawnych urządzeń obronnych, takich jak fosa, most nad nią i elementy systemu obrony w strefie bramy zamkowej. Utrwalone ruiny zamku stanowić będą element przestrzennej tożsamości Gminy oraz atrakcję turystyczną o charakterze ponadregionalnym.

 

Zamek-15-04-2013 01 Zamek-15-04-2013 02 Zamek-15-04-2013 03