sesja 950 200

9 listopada odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Inowłódz. Miała ona wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Była zwieńczeniem szczególnego dla Gminy Inowłódz, jej mieszkańców, przyjaciół i partnerów Jubileuszu 950 – lecia istnienia naszej niewielkiej, ale jakże bogatej w dziedzictwo kulturowe i historyczne osady.

26  123

W dniach 27 – 28 sierpnia 2016 r. odbyły się w Inowłodzu Dni Gminy Inowłódz w ramach Jubileuszu 950 – lecia pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Pogoda na gminny festyn była wyśmienita, a na zaproszenie organizatorów odpowiedziała tłumnie publiczność.

 

 

35Dziś rozpoczęły się uroczystości Dni Gminy Inowłódz w ramach Jubileuszu 950 – lecia pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. 

DSC 0028Wykorzystując wyjątkowy jubileusz 950 lat Inowłodza, 40 lat idei  artystycznej „Pathman”, 40 lat teatru „Terminus a Quo”, Marek Leszczyński z przyjacielem Piotrem Koleckim kierowani chęcią przywołania z pamięci wszystkich szalonych, artystycznych wydarzeń z minionych lat podjęli decyzję o wznowieniu Festiwalu w Krajobrazie.

DSC 0988W dniach 25 – 26 czerwca w Inowłodzu odbyło „Inowłodzkie Rozpoczęcie Lata”.  W tym roku otwarcie sezonu letniego uświetniło Jubileusz 950 - lecia Inowłodza. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

logo

 

INOWŁÓDZ

JUBILEUSZ 950 - LECIA

Obchodzony dziś jubileusz 950-lecia Inowłodza jest jubileuszem umownym i nie ma odniesienia w historiografii. Jednak w świetle dostępnych informacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, ze 950 lat temu Inowłódz już istniał i był znaczącym grodem w młodym Państwie Polskim, strzegąc przeprawy przez rzekę Pilicę, na ważnym szlaku handlowym, prowadzącym z Rusi nad Bałtyk.

 

 

 

DSC 0005

6 maja 2016 roku  to pamiętny i  szczególny dzień dla Inowłodza i jego mieszkańców. W tym dniu rozpoczęliśmy świętowanie wielkiego Jubileuszu, który otworzył bogaty program uroczystości, zaplanowanych na ten rok. Patronat Honorowy nad obchodami objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

Ten jubileuszowy dzień rozpoczął się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym, sprawowaną w rycie trydenckim, pod przewodnictwem ks. dr Piotra Paćkowskiego w pięknej, bogatej oprawie śpiewów gregoriańskich, w asyście przybyłych księży i tutejszego proboszcza ks. dr Artura Szczepanika. Po uroczystej Mszy św. goście wraz delegacjami i pocztami sztandarowymi jednostek OSP Gminy Inowłódz udali się na OSIR – Tama nad Pilicą, gdzie na scenie letniej oficjalnego otwarcia Inauguracji i powitania gości dokonali włodarze Gminy Panowie: Bogdan Kącki Wójt Gminy Inowłódz oraz Wacław Chachuła Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz.