W dniu 15.11.2020 r. zakończono realizację projektu pn. : „Sielsko-Anielsko w Księżej Tamie w Inowłodzu”. Inwestycja została wykonana w ramach zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.475,00 zł, w tym dofinansowanie wysokości 10.000,0 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie, zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych oraz wykonano renowację plaży. Społeczność wsi Inowłódz w zakresie pracy własnej uprzątnęła teren podlegający inwestycji, wykonała piaskownicę oraz „Eko pociąg”, które umieszczono w strefie zabawowej w Księżej Tamie. Dodatkowo na obszarze Księżej Tamy umieszczono domki lęgowe dla ptaków wykonane przez młodych mieszkańców Gminy Inowłódz. Mieszkańcy wsi angażowali się w nadzorowanie wykonywanych prac oraz utrzymanie porządku na terenie podlegającym inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie wzmocniło bazę kulturową miejscowości Inowłódz. Obecnie Księża Tama pełni funkcję turystyczną, wypoczynkową oraz wpływa pozytywnie na estetykę nadpiliczonego krajobrazu Inowłodza. Dzięki wykonanej aranżacji przestrzeni na terenie Księżej Tamy powstało miejsce przyjazne rekreacji oraz integracji między mieszkańcami. Strefa Sielsko – Anielsko stała się miejscem sprzyjającym bezpośredniemu obcowaniu z przyrodą, scalaniu więzi społecznych oraz wpłynęła na rozwój rekreacji w miejscowości Inowłódz.

Tekst: Angelika Pacholczyk/Foto: Marek Iskierka

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”

Obraz1

 

zdjcie_nr_1
zdjcie_nr_1 zdjcie_nr_1
zdjcie_nr_3
zdjcie_nr_3 zdjcie_nr_3
zdjcie_nr_5
zdjcie_nr_5 zdjcie_nr_5
zdjcie_nr_7
zdjcie_nr_7 zdjcie_nr_7
zdjcie_nr_9
zdjcie_nr_9 zdjcie_nr_9

Pin It