W dniu 06.08.2019 r. Gmina Inowłódz podpisała umowę o dofinansowanie projektu
pn.: „Budowa obiektów małej architektury służącej aktywnej rekreacji: siłowni plenerowej, placu zabaw, strefy relaksu w Zakościelu i Królowej Woli” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W ramach zadania planowana jest budowa siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w miejscowości Królowa Wola i Zakościele.

Całkowita kwota zadania zgonie z umową wynosi 199 806,00 zł w tym dofinansowanie
w kwocie 99 900,00 zł.

Pin It