20190828 10174720190930 103715

 

16 maja 2019 r. podpisaliśmy umowę na Panem Andrzejem Leksińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „OGRÓD TWOICH MARZEŃ” Leksiński Andrzej z siedzibą w miejscowości Inowłódz, ul. Idziego 13, 97-215 Inowłódz na zadanie inwestycyjne pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego parku w Spale na kwotę 2.626.050,00 zł. Planowany termin realizacji ustalono na 31 października 2019 r. Na zadanie Gmina podpisała 31 grudnia 2018 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków – III edycja” na dofinansowanie inwestycji do kwoty 1.194.329,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 398.110,00 zł. Aktualnie nadal trwają roboty budowlane.

 

 

Pin It