herb

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Inowłódz, że obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości (w ogniskach). Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje: pyły, które odkładają się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla - trujący dla ludzi i zwierząt, tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

 

 

 

 

 

Informujemy,  iż uchwałą Rady Gminy Inowłódz  Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku od 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) - przewodnikDo pobrania: Przewodnik dotyczący Wspólnego System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiazujacego od 1 lipca 2017 r.

 

 

 

www.naszesmieci.pl

www.mos.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_09/115b55a96afa7c937b5a3e90b6e2e3e1.pdf

Gospodarka odpadami w Gminie Inowłódz      http://bip.inowlodz.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy-inowlodz/gospodarka-odpadami