Sołectwo Zakościele swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 4,10 km2. Wieś położona jest w centrum gminy - na lewym brzegu Pilicy. Zakościele posiada bogate tradycje rękodzielnictwa ludowego. W latach 1907-1914 gościł tu Julian Tuwima.

 

Miejscowość Zakościele prawdopodobnie istnieje od XIV wieku.

Na stałe zamieszkuje tu 195 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

We wsi funkcjonuje:

- Centrum Chrześcijańskie Fundacji PROEM - ZAKO

Do pobrania:
Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

Pin It