Sołectwo Poświętne swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 3,06 km2. Wieś położona jest w północnej części gminy, pośród lasów. Usytuowanie to sprzyja rozwijającemu się osadnictwu letniskowemu.

Na stałe zamieszkuje tu 88 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

 

Do pobrania:
Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

 

Pin It