Sołectwo Liciążna swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 8,31 km2. Wieś położona jest w północno-wschodniej części gminy. Liciążna to miejscowość usytuowana w malowniczej, pagórkowatej okolicy, ze śladami owalnicy jako formy rozplanowania wsi. Faliście usytuowane pola z odłogami i ugorami oraz kompleksami leśnymi tworzą niepowtarzalną kompozycję krajobrazową.

Pierwsze wzmianki o Liciążnej pochodzą z II połowy XIV w., natomiast nazwa wsi w dokumentach historycznych pojawia się na początku XVI wieku.

Na stałe zamieszkuje tu 209 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

We wsi funkcjonuje:

- Świetlica Wiejska
- Ochotnicza Straż Pożarna

 

Do pobrania: 

Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

 

 

 

Pin It