Na stałe zamieszkuje tu 712 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

W miejscowości znajduje się:
- Dom Ludowy z początku XX wieku.

We wsi funkcjonuje:

- Ochotnicza Straż Pożarna powołana w 1918 r.
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego
- Świetlica Wiejska
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Zespół Ludowy „Królowianie"
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Królowej Woli - „Przyjazna Wieś"

Do pobrania:
Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

Pin It