Sołectwo Inowłódz, będące jednocześnie siedzibą Gminy, swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 15,68 km2. Wieś położona we wschodniej części gminy. W skład sołectwa wchodzi: wieś Inowłódz, wraz z przysiółkami Teofilów, Gasek i Fryszerka.

Pierwsza źródłowa wzmianka o Inowłodzu pochodzi z 1145 r. Osada posiadała prawa miejskie od połowy XIV wieku do 1870 roku.

Na stałe zamieszkuje tu 792 mieszkańców (stan na dn. 31.12.2008 r.).

W miejscowości znajduje się:

- Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1520 r.
- Plebania z 1925 r.
- Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX wieku
- Synagoga z początku XIX wieku
- Kościół p.w. św. Idziego z 2 połowy XI wieku
- Ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z połowy XIV wieku
- Cmentarz żydowski - lata 30-te XIX wieku
- Cmentarz wojenny z I wojny światowej
- Zbiorowa mogiła z II wojny światowej
- Kapliczka na Przeprośnej Górce

We wsi funkcjonuje:

- Urząd Gminy
- Gminne Centrum Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna
- Punkt Informacji Turystycznej
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima
- Publiczne Gimnazjum
- Ochotnicza Straż Pożarna
Filia Urzędu Pocztowego Tomaszów Mazowiecki
- Ośrodek Zdrowia „INMED"
- Apteka „LEKMAR"
- Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Wspólnota Gruntowa
- Klub Sportowy „IKS"

Do pobrania:
Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

Pin It