Sołectwo Dąbrowa swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 0,61 km2. Najbardziej wysunięta wieś na południu gminy. Sołectwo położone jest wśród lasów, co sprzyja osiedlaniu się mieszkańców z pobliskich miast.

Na stałe zamieszkuje tu 68 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

We wsi funkcjonuje:

- Koło Gospodyń Wiejskich

 Do pobrania: Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz

http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

  

 
 
Pin It