Sołectwo Brzustów swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 24,91 km2. Wieś położona w południowo - wschodniej części gminy. Domy usytuowane są wzdłuż głównej drogi powiatowej przechodzącej przez centrum miejscowości. W skład sołectwa wchodzi: wieś Brzustów wraz z przysiółkami Kolonia I, Kolonia II, Kolonia III i Wzgórze. Sołectwo Brzustów ma charakter rolniczy oraz znane jest z kultywowania folkloru i tradycji ludowych.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Brzustów pochodzą z 1367 r.

Na stałe zamieszkuje tu 884 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

W miejscowości znajduje się:

- Kościół murowany z XIX wieku
- Cmentarz rzymsko-katolicki z ok. 1940 r.
- Kilkadziesiąt zabytkowych drewnianych chałup z XIX i XX wieku (elementy architektury wiejskiej)

We wsi funkcjonuje:

- Ochotnicza Straż Pożarna powołana w 1928 r.
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Zespół Ludowy „Brzustowianie"
- Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy „Cekinki"

 

 

 Do pobrania: Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz

http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

 

Pin It