Sołectwo Żądłowice swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 8,52 km2. Sołectwo położone jest nad Pilicą, w najbardziej wysuniętej północno-wschodniej części gminy Inowłódz. Wieś otacza rezerwat przyrody - Rezerwat Żądłowice. Występują tu ciekawe gatunki drzew oraz zwierząt. Usytuowanie miejscowości sprzyja rozwojowi zabudowy letniskowej.

Na stałe zamieszkuje tu 171 mieszkańców (stan na dn.31.12.2008 r.).

Do pobrania: 

Uchwała wraz załącznikami w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Inowłódz
http://bip.inowlodz.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-gminy/121-2010/1388-uchwala-nr-xl-207-2010-rady-gminy-inowlodz-z-dnia-21-stycznia-2010-r-w-sprawie-uchwalenia-statutow-solectw-w-gminie-inowlodz

Pin It