logo TPDTowarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Odział Gminny w Inowłodzu

Deklarowane ulgi od 1 września 2016 roku:

   zwolnienie z wszystkich dodatkowych opłat wynikających z organizacji roku przedszkolnego;

   pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola TPD;

   10-20 % zniżki za opłaty wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez TPD;

   pierwszeństwo udziału w wypoczynku letnim i zimowym organizowanym przez TPD Inowłódz.