Informujemy, że z dniem 11 czerwca 2015 r. weszła w życie Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Inowłódz z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu Gminna Karta Dużej Rodziny wspierającego rodziny wielodzietne 
zamieszkałe na terenie Gminy Inowłódz

Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych 
w procesie edukacyjnym dzieci, wzmocnienie funkcji rodziny 
i jej kondycji finansowej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Program kierowany jest do rodzin wielodzietnych niezależnie od statusu materialnego, uprawnionych do posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.  Wnioski  o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Program Gminna Karta Dużej Rodziny przewiduje wsparcie rodzin wielodzietnych w następującej formie:

1) Ulga w wysokości: 50 % kosztów posiłków w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Inowłódz (przysługuje rodzinie wielodzietnej, która nie ma zaległości w opłatach za w/w świadczenie).

2)Ulga w wysokości: 50 % w opłatach za płatne zajęcia prowadzone przez GCK w Inowłodzu.

3)Ulga w wysokości: 50 % w opłatach za płatne zajęcia organizowane przez szkoły na terenie Gminy Inowłódz, w szczególności obejmujących wyjazdy do kina, teatru, na zieloną szkołę.

Uczestnicy programu Gminna Karta Dużej Rodziny będą mieli także możliwość skorzystania z ulg określonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do programu jako partnerzy.

 

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać 
pod nr tel. 44 710 11 23

Partnerzy programu Gminna Karta Dużej Rodziny

Partnerzy programu Gminna Karta Dużej Rodziny

 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 
Odział w Piotrkowie Trybunalskim

 Deklarowane ulgi:
• 30 % zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń majątkowych: Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczny Dom w Budowie, Ubezpieczenie budynków wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego.
• 30 % zniżki przy zawarciu umowy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• 15 % zniżki przy zawarciu umów ubezpieczeń komunikacyjnych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz Autocasco